Rocznice


Stanisław Rosół 12 rocznica śmierci.

Maria Wiącek 36 rocznica śmierci.