Rocznice


Katarzyna Golis 14 rocznica śmierci.

Jan Jasiński 30 rocznica śmierci.